Handreiking Oplaadplekken

Handreiking Oplaadplekken is een praktische gids voor het organiseren van betere bijeenkomsten.   Waarom ben je na de ene bijeenkomst gesloopt en loop je na afloop van de andere bijeenkomst over van de energie? Wat onderscheidt een gewone bijeenkomst van een bijeenkomst die je nog lange tijd bij blijft?   Renate van der Veen...

Read More
gravue_boekontwerp_indruk van de tijdgeest

Boekontwerp –
Indruk van de Tijdgeest

Wat is de tijdgeest? Zes jaar lang onderzocht Spirit of the Age deze vraag in de vorm van dialogisch onderzoek, gericht op samenwerking en verbinding. In Indruk van de Tijdgeest zijn de opgedane inzichten gebundeld en een visie en hypothese geformuleerd. Het boek is zowel een terugblik als een momentopname,...

Read More

Takoda. Grafisch ontwerp van een spel over duurzaamheid

Het lukt scholen vaak nog onvoldoende om aandacht te besteden aan klimaatverandering. Hoe maak je zo’n groot onderwerp bespreekbaar, waar ook nog eens allerlei gevoelens bij komen kijken? En wat kunnen we er zelf tegen doen? Uit de ervaringen van Mankato blijkt dat veel docenten behoefte hebben aan handvatten. Het...

Read More

New Nodes Magazine

Adviesbureau New Nodes (inmiddels gefuseerd met Wielinq) wilde haar netwerk inspireren met een magazine. New Nodes richt zich op alle denkbare mogelijkheden van innovatieve technologie, maar hecht desondanks waarde aan de kracht van verzorgd drukwerk met een ambachtelijke touch. Ik heb een ontwerp gemaakt met de focus op typografie en...

Read More

Boek over Floating Flowers

Om 3 jaar Floating Flowers te bundelen is een boek gemaakt waarin alle projecten en samenwerkingen belicht worden. Het is een beeldend naslagwerk, vol foto's die een impressie geven van de omvang en waarde van dit sociale kunst-, educatie- en natuurproject in Deventer van Lobke Meekes.   De uitdaging was om er...

Read More

Tasjes voor het College voor de Rechten van de Mens

Deze tasjes voor het College voor de Rechten van de Mens verkondigen een heldere boodschap: Mensenrechten doen ertoe. De organisatie heeft mij gevraagd twee uiteenlopende ontwerpen te maken, de ene stoerder en ‘in your face’, de ander iets zakelijker en neutraler. Beide ontwerpen zijn op linnen tasjes gezeefdrukt en worden inmiddels onder andere gebruikt als giftbags op bijeenkomsten....

Read More

Brochure voor Tretford Tapijt

Voor Tretford Tapijt Nederland heb ik een brochure ontworpen ter inspiratie voor interieurarchitecten, stylisten en projectinrichters. Onderverdeeld in zes kleurpaletten, worden diverse projecten uitgelicht waarbij Tretford tapijt is gebruikt. De vele kleuren en mogelijkheden van dit hoogwaardige, duurzame tapijt zijn onder andere benut in het kantoor van Akzo Nobel, Schouwburg Kunstmin...

Read More

Campagne ‘Zo ben ik geholpen’

Om meer bekendheid te verwerven aan Adviespunt Zorgbelang en het begrip cliëntondersteuning, is in samenwerking met Identity Marketing de campagne ‘Zo ben ik geholpen’ ontwikkeld: pakkend in beeld, beklijvend in boodschap èn gebracht vanuit cliëntperspectief. Met het in werking treden van de Wet langdurige zorg kunnen alle mensen met een Wlz-indicatie gratis hulp krijgen...

Read More

Schoolkalender OBS de Parel

Op (basis)scholen is meestal sprake een omvangrijke informatiestroom richting ouders (en verzorgers). Voor basisschool de Parel heb ik een schoolkalender vormgegeven die eveneens de functie van schoolgids heeft. Zo is alle belangrijke informatie over het schooljaar handzaam en praktisch gebundeld....

Read More

City Deal Klimaatadaptatie Zwolle

Voor de Gemeente Zwolle heb ik diverse constructies vormgegeven die deel uit maakten van de werkconferentie "Waterveilig en klimaatbestendig bouwen, wonen en leven". Tijdens deze conferentie stond eveneens de ondertekening van de City Deal Klimaatadaptatie door het Rijk, de Unie van Waterschappen en de betrokken steden Zwolle, Dordrecht, Rotterdam, Den Haag en...

Read More

Digitale Lente

Digitale Lente is een eenmalige publicatie van Maarten Kuiper met interviews en artikelen over de opkomst van nieuwe technologie en de mogelijkheden die dat biedt voor organisaties....

Read More

Folder Bureau Kunstcircuit

Bureau Kunstcircuit organiseert een koren battle voor bedrijven in Deventer onder de naam Koren in Bedrijf. Ik ben ingeschakeld om voor dit initiatief het grafisch ontwerp te verzorgen van een informatieve, wervende folder die een breed publiek aanspreekt....

Read More

Theater Gnaffel publicatiebeelden

Theater Gnaffel schakelt mij regelmatig in voor het ontwerpen van publicatiebeelden voor de diverse producties. In de loop der jaren zijn er verschillende uitingsvormen gekozen. Op het publicatiebeeld staat altijd een pop (of meerdere) uit de voorstelling centraal. Deze pop ondergaat een ware fotoshoot waarna door middel van diverse technieken een nieuw...

Read More

Affiche voor KAS IJssel- Vechtdelta

Als vervolg op de intentieverklaring 'Klimaatactieve Stad' in oktober 2014 zijn diverse projecten geïnitieerd om de klimaatbestendigheid van IJssel- Vechtdelta te vergroten. Voorafgaand aan de TEDxZwolle op 28 januari 2015 vond een netwerkontbijt plaats voor alle partners van KAS.   Het affiche van ca. 200 x 150 cm dat ik heb ontworpen diende ervoor om...

Read More

Floating Flowers look & feel

Floating Flowers was een sociaal-artistiek project van beeldend kunstenaar Lobke Meekes dat van 2013 t/m 2015 plaatsvond in Deventer. Bewoners uit de Rivierenwijk konden deelnemen aan diverse activiteiten rond de Holterkolk. Vanuit het paviljoen gebouw was er de mogelijkheid om met een bootje naar de eilanden te varen. Er werden...

Read More

Expositie 25 jaar Theater Gnaffel

Theaterseizoen 2012-2013 staat voor Theater Gnaffel in het teken van het 25-jarig jubileum. Daarom heb ik in samenwerking met Jeannette Eygenraam van Identity gewerkt aan een totaalconcept voor een expositie en bijbehorende brochure waarin alle 215 poppen van de afgelopen 25 jaar centraal staan. Als basismateriaal is gekozen voor onbewerkt honingraatkarton....

Read More

Spotfoute posters voor VARA’s Kanniewaarzijn

Soms wordt Gravue ingeschakeld voor "foute verzoekjes" en dat is af en toe best leuk :)   Hier zie je het resultaat van schreeuwerige meubelzaak posters voor het tv-programma Kanniewaarzijn van de VARA. In Kanniewaarzijn stelt presentatrice Astrid Joosten absurde situaties aan de orde, die voortkomen uit de regelgeving en het gedrag van...

Read More

Theater Gnaffel PR-materiaal Seizoen 2011-2012

Na twee seizoenen overwegend illustratief publicatiemateriaal had Theater Gnaffel behoefte aan iets nieuws. Uit de briefing voor het ontwerpen van het nieuwe publicatiemateriaal was één ding meteen duidelijk: Poppen op de voorgrond! Dat hebben we dan ook gedaan. Op ieder publicatiebeeld zijn het de poppen die het verhaal vertellen. Ze worden...

Read More