Logo en huisstijl voor New Nodes

New Nodes (inmiddels gefuseerd met Wielinq) is een adviesbureau nieuwe stijl en helpt organisaties gebruik te maken van de mogelijkheden van digitale technologie. Het beeldmerk bestaat uit balken die gelijk zijn aan de lengte van het woordmerk. De vorm die hierdoor is ontstaat komt op allerlei manieren terug in de huisstijl en grafische uitingen,...

Read More