Dit is de privacyverklaring van Gravue. In deze verklaring zet ik uiteen hoe ik omga met de persoonsgegevens die ik in het contact met jou verkrijg. Gravue voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Verzamelde persoonsgegevens

Ik doe mijn uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Persoonsgegevens zijn nodig om de dienstverlening richting jou te waarborgen. Gravue verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt.

Gravue verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van diensten;
  • Afhandeling van je aanvraag en je informeren over het verloop daarvan;
  • Opslag ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Minderjarigen

Gravue heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Ik bied daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Ik raad ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op. Ik verwijder dan deze informatie.

Beveiliging

Gravue neemt passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en eis dat ook van eventuele partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken.

Gegevens van websitebezoek

Gravue ontvangt gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruik ik om een beter beeld te krijgen van mijn klanten en om mijn dienstverlening en website te ontwikkelen.

Op de site gebruik ik Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hierop heeft Gravue geen invloed. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers teruggestuurd worden. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Bewaartermijn gegevens en inzage

Zodra je de dienstverlening bij mij eindigt dan bewaar ik sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Ik verwijder gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietig ik alle gegevens.


Je hebt recht op inzage van de gegevens die ik van jou heb, ook nadat je de dienstverlening bij mij hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering bij mij indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoek ik om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van jouw privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Delen met anderen

Gravue verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien en aanpassen

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie voor onze gegevens de contactpagina. Om misbruik te voorkomen kan ik je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.