Campagne ‘Zo ben ik geholpen’

Om meer bekendheid te verwerven aan Adviespunt Zorgbelang en het begrip cliëntondersteuning, is in samenwerking met Identity Marketing de campagne ‘Zo ben ik geholpen’ ontwikkeld: pakkend in beeld, beklijvend in boodschap èn gebracht vanuit cliëntperspectief.

Met het in werking treden van de Wet langdurige zorg kunnen alle mensen met een Wlz-indicatie gratis hulp krijgen van een cliëntondersteuner. De ondersteuning is gericht op het versterken van de positie van de zorgaanvrager. Adviespunt Zorgbelang biedt deze onafhankelijke cliëntondersteuning voor langdurig zorgbehoevenden en wil dit doormiddel van deze campagne beter kenbaar maken onder de doelgroep en intermediairs.

Naast gangbare pr-middelen zoals posters en flyers is een website ontwikkeld en een social media strategie opgezet voor Facebook en Twitter.

Category

Art Direction, Redactioneel, Web