City Deal Klimaatadaptatie Zwolle

Voor de Gemeente Zwolle heb ik diverse constructies vormgegeven die deel uit maakten van de werkconferentie “Waterveilig en klimaatbestendig bouwen, wonen en leven”. Tijdens deze conferentie stond eveneens de ondertekening van de City Deal Klimaatadaptatie door het Rijk, de Unie van Waterschappen en de betrokken steden Zwolle, Dordrecht, Rotterdam, Den Haag en Gouda op het programma.

Naast de daadwerkelijke ondertekening van de City Deal op papier, is de verbintenis tussen de steden ook fysiek gevisualiseerd. Hiervoor is een constructie gemaakt in de vorm van een waterkering, die door de betrokken partijen gezamenlijk is opgebouwd.
Ook zijn er voor elk van de vijf steden panelen met posters gemaakt die de water/klimaatbestendige initiatieven tentoonstelden.

Gezien het eenmalige gebruik van de objecten is ervoor gekozen te werken met ‘leenhout’. Hiervoor ben ik opnieuw de samenwerking met Binthout aangegaan. Binthout heeft de levering van het nodige hout, de bewerking en de constructie op zich genomen.

Opdrachtgever: Stadsstromen

Category

Redactioneel, Ruimtelijk

Tags
binthout, camerik voortman, city deal, den haag, dordrecht, gouda, klimaatadaptatie, rotterdam, waterkering, waterschap, zwolle